Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Verksamhet
Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning med vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. Alla avgifter är desamma som inom landstinget. 

Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler i två våningsplan i bibliotekshuset mitt i Täby Centrum.
Upprepade enkäter har visat att patienterna är mycket nöjda med vår vård och vårt bemötande. Man tycker också att det är lätt att få kontakt med oss. 
   
Korta väntetider
Vi är välbemannade vilket medför korta väntetider.

Läs mer om patientavgifter...

 


Aktuellt

Bygget av nytt kommunhus har nu påbörjats på f d Attundafältet.

Fr o m måndag 3/3 kommer ordinarie entrédörr till Täby Centrum Doktorn på plan 2 att stängas. Istället hänvisas våra patienter till in- och utgång
via Föreningsgården som ligger runt hörnet på samma plan.
Skyltning skall finnas. Ingång via biblioteket finns kvar som vanligt.

Besökare till Täby Centrum Doktorn som kommer med taxi eller färdtjänst samt anhöriga med rörelsehindrade personer kan köra in och släppa av/hämta upp vid Esplanaden. 
Ingen annan trafik får passera in.

Parkering kan ske i södra garaget, norra garaget eller på utomhusparkering bakom sporthallen. Handikapplatser finns på Esplanaden och Häradsgränd.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adressändring: Esplanaden 11, 4 tr
Vår adress har ändrats från Attundafältet 14, 4 tr till Esplanaden 11, 4 tr. Platsen är densamma.