Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Verksamhet
Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning som ingår i vårdval Stockholm. Vi kan erbjuda dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och korta väntetider.
Alla avgifter är desamma som inom landstinget. På mottagningen finns många läkare och sköterskor. Vi har två  psykologer samt en kurator. Sammanlagt är vi cirka 50 medarbetare. Vi finns i bibliotekshuset mitt i Täby Centrum.

Välkommen att lista dig hos oss!

Fyll i blanketten och ta med den till oss

__________________________________________________________________________________

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanj
Drop in torsdagar 5/11 - 17/12, plan 5. Kl 10.00 - 11.30.