Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Verksamhet
Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning med vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. Alla avgifter är desamma som inom landstinget. 

Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler i två våningsplan i bibliotekshuset mitt i Täby Centrum.
Upprepade enkäter har visat att patienterna är mycket nöjda med vår vård och vårt bemötande. Man tycker också att det är lätt att få kontakt med oss. 
   
Korta väntetider
Vi är välbemannade vilket medför korta väntetider.

Läs mer om patientavgifter...

 


Aktuellt

Influensa- och pneumokockvaccinationskampanj
21 oktober 2014 – 28 februari 2015

Gratis vaccination till:

  • Ålderspensionärer, dvs personer födda 1949 eller tidigare.
  • Personer, oavsett ålder, med någon kronisk sjukdom.
  •  Gravida personer (ej pneumokocker).

 Första datum för vaccination på Täby Centrum Doktorn är torsdag 23 oktober.
Vi vaccinerar på torsdagar kl 10.00 – 11.30 på distriktssköterskemottagningen, plan 5.
Tag med legitimation och ev vaccinationskort.

 Välkommen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bygget av nytt kommunhus pågår på f d Attundafältet.
Ordinarie entrédörr till Täby Centrum Doktorn på plan 2 är stängd. Istället hänvisas våra patienter till in- och utgång via Föreningsgården som ligger runt hörnet på samma plan.
Skyltning finns. Ingång via biblioteket, plan 3, finns kvar som vanligt.

Besökare till Täby Centrum Doktorn som kommer med taxi eller färdtjänst samt anhöriga med rörelsehindrade personer kan köra in och släppa av/hämta upp vid Esplanaden eller vid
biblioteksentrén.

Parkering kan ske i södra garaget, norra garaget eller på utomhusparkering bakom sporthallen. 
Handikapplatser finns på Esplanaden och Häradsgränd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adressändring: Esplanaden 11, 4 tr
Vår adress har ändrats från Attundafältet 14, 4 tr till Esplanaden 11, 4 tr. Platsen är densamma.