Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Verksamhet
Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning med vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. Alla avgifter är desamma som inom landstinget. 

Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler i två våningsplan i bibliotekshuset mitt i Täby Centrum.
Upprepade enkäter har visat att patienterna är mycket nöjda med vår vård och vårt bemötande. Man tycker också att det är lätt att få kontakt med oss. 
   
Korta väntetider
Vi är välbemannade vilket medför korta väntetider.

Läs mer om patientavgifter...

 


Aktuellt


Ombyggnationer

Under en period kommer det ske ombyggnationer och uppfräschning i våra lokaler. Vi hoppas att det inte ska vara allt för störande.


Anmäl återbud
Fr o m 1 januari 2015 har Stockholms läns landsting ändrat regler när det gäller återbud till besök.
Anmäl återbud senast 24 timmar före utsatt tid. Om du lämnar återbud mindre än 24 timmar före besöket, eller helt uteblir, måste du betala avgiften ändå.
Detta gäller även barn under 18 år. Ev frikort gäller inte då.
Som uteblivet besök räknas även om du kommer för sent och mer än halva besökstiden hunnit gå.Bygget av nytt kommunhus pågår på f d Attundafältet.
Ordinarie entrédörr till Täby Centrum Doktorn på plan 2 är stängd. Istället hänvisas våra patienter till in- och utgång via Föreningsgården som ligger runt hörnet på samma plan.
Skyltning finns. Ingång via biblioteket, plan 3, finns kvar som vanligt.

Besökare till Täby Centrum Doktorn som kommer med taxi eller färdtjänst samt anhöriga med rörelsehindrade personer kan köra in och släppa av/hämta upp vid Esplanaden eller vid
biblioteksentrén.

Parkering kan ske i södra garaget, norra garaget eller på utomhusparkering bakom sporthallen.
Handikapplatser finns på Esplanaden och Häradsgränd.


Adressändring: Esplanaden 11, 4 tr
Vår adress har ändrats från Attundafältet 14, 4 tr till Esplanaden 11, 4 tr. Platsen är densamma.