Välkommen till Täby Centrum Doktorn

Verksamhet
Täby Centrum Doktorn är en privat husläkarmottagning som ingår i vårdval Stockholm. Vi kan erbjuda dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och korta väntetider.
Alla avgifter är desamma som inom landstinget. På mottagningen finns många läkare och sköterskor. Vi har två kuratorer. Sammanlagt är vi cirka 50 medarbetare. Vi finns i bibliotekshuset i Täby Centrum.

Välkommen att lista dig hos oss!

Fyll i blanketten och ta med den till oss

_____________________________________________________________________________________________________________
Boka tid själv via nätet!
Fr o m 1 februari kan du själv, via www.1177.se, boka akut läkartid, telefontid till läkare, av- och omboka tider, förnya recept eller hjälpmedel samt beställa journalkopior.
Du kan även boka tid för blodtrycksmätning. Se mer information under E-tjänster.